Przeszukaj serwis
Zamknij
Garbarnia x zużycie wody

Garbarnia x zużycie wody

Jak wszyscy wiemy produkcja skór wymaga dużych ilości wody. Jako branża zajmujemy jedno z pierwszych miejsc w jej zużyciu, nie biorąc pod uwagę życia zwierzęcia, co także jest częścią całego procesu. Monitorowanie ilości wykorzystanej wody jest bardzo istotne w liczeniu naszych kosztów i sprawdzaniu wydajności. Warto przyjrzeć się wszystkim szczegółom, które mają wpływ na zużycie wody, a nie tylko ogólnej cyfrze z wodomierza. Cały łańcuch dostaw ma nią wpływ – od pakowania czy transportu, aż po dostarczony, gotowy produkt.

Definicja całkowitego zużycia wody : Kalkulacja bezpośredniego i pośredniego zużycia wody zawartego w procesie wytwarzania produktu oraz serwisu z nim związanego. Kalkulacja może być wykonana dla danej grupy, fabryki czy indywidualnie.

„Niebieskie” zużycie wody : Ilość wód powierzchniowych i podziemnych wymaganych w celu wytworzenia produktu (odparowanych i zużytych bezpośrednio)

„Zielone” zużycie wody : Ilość wody deszczowej niezbędnej do wytworzenia produktu.

„Szare” zużycie wody : Ilość słodkiej wody wymaganej do mieszania i rozcieńczania zanieczyszczeń na tyle, aby utrzymać jakość wody według określonych standardów (jak te ustalone w ustawie US „czysta woda”).

Należy teraz użyć prawidłowej kalkulacji ISO. Musimy zmierzyć zużycie i całkowitą sumę podzielić przez jednostkę produkcji, aby uzyskać jego zużycia na jednostkę – niebieskiej, zielonej i szarej wody. Średnia z tych trzech jest często określana jako wirtualna woda i musi być uwzględniana w ostatecznym wyniku.

Wirtualna woda : Kiedy gotowy produkt jest sprzedawany/transportowany, zużycie wody porusza się razem z nim. Jeżeli na przykład skóra jedzie na przerób do innego kraju, należy zużytą tam wodę uwzględnić w kalkulacjach.

Zachowanie precyzyjności i powyższych procedur jest kluczowe dla poznania faktycznego zużycia wody. Ponowne użycie wody czy zawracanie procesów może oszczędzić tysiące złotych w garbarni. Nowe technologie i odpowiednia chemia pozwalają zmniejszyć ilość ścieków co także przynosi widoczne w portfelu korzyści.

„Czy jednak uda nam się kiedykolwiek wygarbować skórę bez użycia wody?”

U.N.C.L.E Hide

« »
© 2020 Leatherians.com
All rights reserved. Created by Kerris