Przeszukaj serwis
Zamknij
SLTC 2016

SLTC 2016

W sobotę 23 kwietnia w budynkach Uniwersytetu Northampton odbyła się sto dziewiętnasta konferencja SLTC. Była sponsorowana przez Scottish Leather Group oraz MJK International. Tematy poruszone podczas jej trwania dotyczyły całego łańcucha dostaw skór. Pierwszym mówcą był Dr Sue Cooper z New Zeland Leather & Shoe Association, którego tematyka skupiała się na hodowli zwierząt i zapobieganiu powstawania uszkodzeń skóry w trakcie ich życia. Co więcej wykład przeprowadził nas przez cały proces garbowania i metody ukrywania wad skóry na każdym jego etapie. LASRA w Nowej Zelandii posiada swoje farmy i hoduje zwierzęta skupiając dużą uwagę na samej skórze. Przeprowadzają oni wiele badań I określają zależność chociażby pomiędzy jakością mięsa, a wytrzymałością skóry – dotyczy to nie tylko bydła, ale także owczej skóry.

Nigel Payne I Peter Atkinson reprezentowali Forestal Mimosa w trakcie konferencji SLTC. Nigel przypomniał historię garbowania roślinnego i możliwości z nim związanych. Niewątpliwie zaobserwowaliśmy spadek w tym sektorze, ale nowe technologie i garbniki mogą go postawić na nogi. Szczególne szanse pokłada się tutaj w skórach samochodowych. Ekologia i użycie biopaliw tworzą trend, w którym powracamy do natury – to duża szansa dla garbowania roślinnego.

Fujifilm pojawiło się na konferencji dzięki Barremu McGregor, który mówił o druku cyfrowym na skórze jako bardzo przyszłościowym. Przybliżył on także jak podzielona jest firma Fujifilm i jakie znaczenie ma dla nich drukowanie na skórach. Stanowi to zaledwie 0.1% całej działalności, ale w najbliższym czasie firma będzie inwestować w tą innowację i obserwować zainteresowanie. Poniższy diagram przybliży nam użycie tej metody w wykańczalnictwie.

SLTC2016

Tradycyjnie drukowanie zaczyna się od projektu na komputerze i zajmuje dużo czasu. Co więcej suszenie nadruku często powoduje kurczenie się skóry, a musi być wykonane po każdym nadruku dla uzyskania właściwego efektu. Nowa technologia z wykorzystaniem proszków UV i druku pół-laserowego oblała test odporności na ciepło, ale nowy hybrid UV wydaje się obiecujący I zdaje testy na wytrzymałość oraz elastyczność. Zakończone sukcesem badania pozwoliły stworzyć wyjątkową drukarkę do skór – do nabycia za 2 miliony funtów.

Po lunchu odbyła się debata z udziałem Reg Hankey (Pittards), Dr Dietrich Tegtmeyer (Lanxess), Profesorem Tony Convington (ICLT, University of Northampton), John Hubbard (SATRA Technology) oraz Kerry Senior (UKLF). Dotyczyła ona chromu VI przyszłości chromu w garbowaniu. Dotknięto takich tematów jak utlenianie chromu z uwagą na tłuszcze garbujące oraz sam transport skór. Wszyscy wiemy o rosnącym zainteresowaniu skórą bezchromową wśród producentów obuwia, które często wynika z niewiedzy samych zwolenników. Bardziej skupiają się oni na wymaganiach Unii Europejskiej I organizacji światowych niż na samych właściwościach skóry.

Mike Tomkin ze Stahl’a kładł nacisk na odpowiedzialność ekologiczną. Zdefiniował ją jako “bycie zdolnym do zaspokojenia potrzeb teraźniejszości bez narażania następnych pokoleń na konieczność zaspokajania napotkanych”. Poza tym, że jest to świetna definicja, wydaje się być bardzo przekonująca i poważna. Stahl kładzie dzisiaj duży nacisk na ekologię i uświadamia – musimy zacząć działać.

Ostatnim mówcą był Karl Flowers, starszy wykładowca ICLT Uniwersytetu Northampton. Wyraził uznanie dla Mike Tomkin’a z firmy Stahl za wykład o zużyciu wody i oszczędnościach z nim związanych. Sam poruszył ten temat nawiązując do ISO 14046: 2014. Istnieje wiele systemów oczyszczania i oszczędzania wody w garbarstwie, ale Karl zwraca uwagę na alternatywy :

  • Iso-propanol
  • CO2
  • Aceton
  • Rozpuszczalniki eutektyczne
  • Rozcieńczalniki stałe

Jego wnioski mówią o postępującej technologii zużycia wody w garbarniach, która jest dynamiczna, kompleksowa i przyszłościowa. Radzi skupiać działy mokre wielu garbarni w jednym miejscu dla zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów (przykład : Arzignano)

“Konferencja SLTC 2016 poruszyła wiele gorących tematów i pozwoliła nam poznać różne punkty widzenia i nowoczesne technologie. Osobiście chętnie dowiedziałbym się więcej o skórze samochodowej lub chociażby posłuchał samych obuwników i tego jak widzą przyszłość – może za rok?”

U.N.C.L.E Hide

« »
© 2020 Leatherians.com
All rights reserved. Created by Kerris